Skûtsjeschipper Douwe VisserDouwe Visser is geboren in Sneek en afkomstig uit een Friese schippersfamilie. Het skûtsjesilen werd in zijn familie van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 2005 is hij schipper op het Grouster skûtsje.

Skûtsje carriëre Douwe Visser
Sinds zijn 15
e levensjaar is hij actief in het skûtsjesilen. Van 1978 tot 2001 was hij bemanningslid op de Sneker Pan. Met deze bemanning won hij de titel in 1984, 1995 en 1996. Vervolgens was hij van 2002 tot en met 2004 schipper op het Drachtser skûtsje. Vanaf 2005 tot op heden is hij schipper op het Grouster skûtsje. Met zijn bemanning werd hij kampioen skûtsjesilen in 2005, 2009, 2014, 2017, 2018 en 2019.

Wat is skûtsjesilen
Skûtsjesilen is synoniem voor wedstrijdzeilen met oude vrachtschepen, platbodems die aan het begin van de vorige eeuw werden gebouwd om turf, mest en andere lading bij boerderijen te brengen. Hiervoor moesten de schepen ondiepe vaarten in. Daarom werden de schepen lang en plat gemaakt.

Wedstrijdskûtsjes
Veel authentieke skûtsjes zijn inmiddels ingericht voor wedstrijddoelen. Zo zijn de wedstrijd skûtsjes uitgerust met gemiddeld 160 vierkante meter zeil en zijn de schepen verlengd om de rompsnelheid positief te beënvloeden. Deze aanpassingen zijn aan regels gebonden. Dit om voor elk schip gelijke kansen te creëren. Het skûtsjesilen wordt jaarlijks georganiseerd door de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS).

Kijk voor meer informatie over het wedstrijdschema op www.skutsjesilen.nl/


https://vissershipping.nl/wp-content/uploads/2018/09/ThomasVaer-SKS-Finale-Sneek-20180817-0018.jpg

CONTACT

+31515431049